Vicealcalde o Vicealcaldesa

Está aquí: 

Lucitania María Alba Gómez.